Cho biết trình tự các nu trong mạch khuôn của 1 gen là TAXXGAATGAXX hãy viết trình tự các axit amin của protein do gen tổng hợp

Question

Cho biết trình tự các nu trong mạch khuôn của 1 gen là TAXXGAATGAXX hãy viết trình tự các axit amin của protein do gen tổng hợp

in progress 0
Audrey 6 tháng 2021-06-08T01:56:47+00:00 2 Answers 11 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-08T01:57:53+00:00

  + sau phiên mã tạo mARN:

  $-AUG-GXU-UAX-UGG-$

  + Sau dịch mã tạo chuỗi peptit:

  -Metionin-Alanin-Tirozin-Triptophan-

   

  cho-biet-trinh-tu-cac-nu-trong-mach-khuon-cua-1-gen-la-tagaatga-hay-viet-trinh-tu-cac-ait-amin-c

  0
  2021-07-08T01:58:01+00:00

  Mạch khuôn: 3′ TAX XGA ATG AXX 5′

  mARN: 5′ AUG GXU UAX UGG 3′

  Phân tử Prôtêin: Met – Ala – Tyr – Trp

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )