Cho biết x và y là hai đại lượng tỉ lệ thuận với nhau và khi x=3 thì y=6.a)Tìm hệ số tỉ lệ k của y đối với x.b)Biểu diễn x theo y.c)Tính giá trị của y

Question

Cho biết x và y là hai đại lượng tỉ lệ thuận với nhau và khi x=3 thì y=6.a)Tìm hệ số tỉ lệ k của y đối với x.b)Biểu diễn x theo y.c)Tính giá trị của y khi x=-15.d)Vẽ đồ thị của hàm số y=2x

in progress 0
Ayla 1 tháng 2021-08-05T16:07:39+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-05T16:08:58+00:00

  Đáp án: a)Hệ số tỉ lệ k của y đối với x là 2
                  Hệ số tỉ lệ k của x đối với y là 1/2
  c)y=2.-15
      =-30

   

  Giải thích các bước giải:Phần d mk ko bt làm thông cảm 

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )