Cho biết vai trò và nhiệm vụ của ngành chăn nuôi thủy sản ở nước ta?

Question

Cho biết vai trò và nhiệm vụ của ngành chăn nuôi thủy sản ở nước ta?

in progress 0
Sarah 4 tháng 2021-08-11T10:47:21+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-11T10:48:53+00:00

  Vai trò của ngành chăn nuôi thủy sản

  -Có 4 vai trò:

  +Cung cấp thực phẩm cho con ngừoi

  +Cung cấp nguyên liệu xuất khẩu

  +Làm sạch môi trường nước

  +Cung cấp thức ăn cho ngành chăn nuôi

  Nhiệm vụ của ngành chăn nuôi

  -Có 3 nhiệm vụ chính

  +Khai thác tối đa tìm năng về mặt nước và giống nuôi

  +Cung cấp thực phẩm tươi sạch

  +Ứng dụng những tiến bộ khoa học công nghệ vào nuôi thủy sản

  Xin câu trả lời hay nhất !!!!

  0
  2021-08-11T10:49:07+00:00

  *Vai trò của chăn nuôi thuỷ sản

  -Cung cấp thức ăn cho con người (Thịt,cá,…)

  -Xuất khẩu thuỷ sản

  -Xuất khẩu thuỷ sản ra nước ngoài

  -Cá ăn nhiều sinh vật nhỏ làm sạch môi trường nước(cá ăn loăng quăng,bọ ggậy làm sạch nước)

  -Làm thức ăn cho gia súc,gia cầm (bột cá làm thức ăn cho chăn nuôi)

  *Nhiệm vụ

  -Khai thác tối đa về tiềm năng và mặt nước của giống nuôi

  -Cung cấp thực phẩm tươi sạch

  -Ứng dụng những tiến bộ khoa học công nghệ vào nuôi thuỷ sản

  Mong bạn vote 5 *

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )