cho biểu đồ hình quạt biểu diễn kết quả học tập của 800 hs của 1 trường tiểu học . hãy cho biết có? hs giỏi ,hs khá,hs trung bình{biết hs giỏi chiếm

Question

cho biểu đồ hình quạt biểu diễn kết quả học tập của 800 hs của 1 trường tiểu học . hãy cho biết có? hs giỏi ,hs khá,hs trung bình{biết hs giỏi chiếm 25 phần trăm và số hs khá = số hs trung bình

in progress 0
Serenity 4 ngày 2021-12-07T02:17:15+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-07T02:18:27+00:00

  Có số học sinh giỏi là:

  800:100×25=200(học sinh)

  Có số học sinh khá và học sinh trung bình là:

  800-200=600(học sinh)

  Có số học sinh khá là:

  600:2=300(học sinh)

  Vậy cũng có 300 học sinh trung bình.

  Đáp số: Học sinh giỏi: 200 học sinh

              Học sinh khá: 300 học sinh

                        Học sinh trung bình: 300 học sinh

  0
  2021-12-07T02:18:35+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  So hoc sinh gioi la:

   800:100×25=200(hoc sinh)

   So hoc sinh kha va so hoc sinh trung binh la;

   800-200=600(hoc sinh)

  Co so hoc sinh kha la:

    600:2=300(hoc sinh)

  ⇒Vi tong so HS kha va so HS trung binh la 600 ma chia nua thi so hoc sinh trung binh con lai cung la 300

        Dap so:

  5sao+ctlh+1cam on

  (No spam)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )