Cho biểu thức A=1+1/3+1/3^2+1/3^3+…+1/3^2014.Hãy so sánh A với 3/2

Question

Cho biểu thức A=1+1/3+1/3^2+1/3^3+…+1/3^2014.Hãy so sánh A với 3/2

in progress 0
Reese 2 tháng 2021-10-10T11:47:51+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-10T11:49:49+00:00

  Đáp án:

  A < 3/2

  Giải thích các bước giải:

  A=1+1/3+1/3^2+1/3^3+…+1/3^2014

  3A= 3(1+1/3+1/3^2+….+1/3^2014)

  3A= 3+1+1/3+…+1/3^2013

  Lấy 3A – A ra 2A=3-1/3^2014

  A= (3-1/3^2014):2 = 3/2-1/3^2014:2

  => A < 3/2

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )