cho biểu thức a=(1/căn x -3-1/căn x +3):3/căn x -3 rút gọn a

Question

cho biểu thức
a=(1/căn x -3-1/căn x +3):3/căn x -3
rút gọn a

in progress 0
Clara 9 giờ 2021-09-12T22:54:04+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-12T22:55:05+00:00

  Đáp án:

  Hihi cho em xin ctlhn ạ 

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-09-12T22:55:11+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   A=($\frac{1}{\sqrt[]{x}-3}$-$\frac{1}{\sqrt[]{x}+3}$):$\frac{3}{\sqrt[]{x}-3}$ đk:x≥0;x$\neq$9

  A=($\frac{\sqrt[]{x}+3}{(\sqrt[]{x}-3)(\sqrt[]{x}+3)}$-$\frac{\sqrt[]{x}-3}{(\sqrt[]{x}-3)(\sqrt[]{x}+3)}$)* $\frac{\sqrt[]{x}-3}{3}$ 

  A=$\frac{6}{(\sqrt[]{x}-3)(\sqrt[]{x}+3)}$* $\frac{\sqrt[]{x}-3}{3}$

  A=$\frac{2}{\sqrt[]{x}+3}$ 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )