Cho biểu thức a= ( x + căn x trên căn x +1- căn x-x trên Căn x-1 ) Nhân (1+1 phần căn x) A, rút gọn biểu thức a B , tìm Gia trị biểu thức của x

Question

Cho biểu thức a= ( x + căn x trên căn x +1- căn x-x trên Căn x-1 ) Nhân (1+1 phần căn x)
A, rút gọn biểu thức a
B , tìm Gia trị biểu thức của x để a=4
Giúp mình Vs nha

in progress 0
Autumn 2 tuần 2021-11-28T14:46:29+00:00 1 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-28T14:48:24+00:00

  Đáp án:

   a) \(2\left( {\sqrt x  + 1} \right)\)

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l}
  a)DK:x > 0;x \ne 1\\
  A = \left( {\dfrac{{x + \sqrt x }}{{\sqrt x  + 1}} – \dfrac{{\sqrt x  – x}}{{\sqrt x  – 1}}} \right).\left( {1 + \dfrac{1}{{\sqrt x }}} \right)\\
   = \left[ {\dfrac{{\sqrt x \left( {\sqrt x  + 1} \right)}}{{\sqrt x  + 1}} – \dfrac{{\sqrt x \left( {1 – \sqrt x } \right)}}{{\sqrt x  – 1}}} \right].\left( {\dfrac{{\sqrt x  + 1}}{{\sqrt x }}} \right)\\
   = \left( {\sqrt x  + \sqrt x } \right).\dfrac{{\sqrt x  + 1}}{{\sqrt x }}\\
   = 2\left( {\sqrt x  + 1} \right)\\
  b)A = 4\\
   \to 2\left( {\sqrt x  + 1} \right) = 4\\
   \to \sqrt x  + 1 = 2\\
   \to \sqrt x  = 1\\
   \to x = 1\left( l \right)\\
   \to x \in \emptyset 
  \end{array}\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )