Cho biểu thức: A=(-m+n-p)-(-m-m-p) a)Rút gọn A b)Tính giá trị biểu thức của A khi m=1;n=-1;p=-2

Question

Cho biểu thức: A=(-m+n-p)-(-m-m-p)
a)Rút gọn A
b)Tính giá trị biểu thức của A khi m=1;n=-1;p=-2

in progress 0
Rose 1 năm 2021-10-01T03:20:50+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-01T03:21:50+00:00

  `a)`

  `A=(-m+n-p)-(-m-m-p)`

    `=-m+n-p+m+m+p`

    `=(-m+m+m)+n+(-p+p)`

    `=m+n` `(1)`

  `b)`

  Thay `m=1;n=-1` vào `(1)` ta có:

     `1+(-1)=0`

  0
  2021-10-01T03:22:06+00:00

  Giải thích các bước giải:

  `a)`
  `A=(-m+n-p)-(-m-m-p)`
  `A=-m+n-p+m+m+p`
  `A=(-m+m)-(p-p)+(n+m)`
  `A=n+m`
  `b)`
  Thay `m=1;n=-1;p=-2` vào biểu thức `A=n+m` có:
  `A=-1+1`
  `A=0`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )