Cho biểu thức B=4/n−3 với n là số nguyên a) Số nguyên n phải có điều kiện gì để B là phân số? b) Tìm phần số B, biết n = 0; n = 10; n = -2. Dấu “/” l

Question

Cho biểu thức
B=4/n−3 với n là số nguyên
a) Số nguyên n phải có điều kiện gì để B là phân số?
b) Tìm phần số B, biết n = 0; n = 10; n = -2.
Dấu “/” là phần các bạn ah !!!!
GIÚP MÌNH!!! PLEASE !!!

in progress 0
Bella 2 ngày 2021-12-07T16:07:12+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-07T16:08:50+00:00

  $\text{a) Để B là phân số thì số nguyên n phải}\neq 3 $

  $\text{b ) Nếu n = 0 thì B}=\dfrac{4}{0-3}=$$\dfrac{-4}{3}$

  $\text{Nếu n = 10 thì B}=$$\dfrac{4}{10-3}$ $=\dfrac{4}{7}$

  $\text{Nếu n = $- $ 2 thì B}=\dfrac4{-2-3}=\dfrac{-4}5$

  0
  2021-12-07T16:09:07+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   a. Để B là phân số thì n khác 3.

   b. 

   – Với n = 0 thì n – 3 = 0 – 3 = – 3

   Ta có phân số: B = $\frac{4}{- 3}$
   – Với n = 10 thì n – 3 = 7

   Ta có phân số: B = $\frac{4}{7}$

   – Vói n = – 2 thì n – 3 = – 5

   Ta có phân số: B = $\frac{4}{- 5}$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )