Cho biểu thức B= 4/ n-3 với n là số nguyên a) Số nguyên n phải có điều kiện gì để B là phân số b) Tìm Phân số B, biết n=0 , n=10, n= -1

Question

Cho biểu thức B= 4/ n-3 với n là số nguyên
a) Số nguyên n phải có điều kiện gì để B là phân số
b) Tìm Phân số B, biết n=0 , n=10, n= -1

in progress 0
Alice 3 tháng 2021-08-29T19:05:51+00:00 2 Answers 24 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-29T19:07:15+00:00

  a) B là một phân số `⇔ n – 3 ∈ Z, (n` khác 0)

  b) Thay `n = 0` vào B

  `=> B = 4/ (0-3) = -4/3`

  Thay `n = 10` vào B

  `=> B = 4/ (10-3) = 4/7`

  Thay `n = -1` vào B

  `=> B = 4/ (-1-3) = -4/4 = -1`

  (Chúc bạn học tốt)

   

  0
  2021-08-29T19:07:49+00:00

  Đáp án:

  $a$)Để $B$ là phân số thì `4/{n-3}` có nghĩa

  $⇒$ $n-3 \neq 0$

  $⇒$ $n \neq 3$

  $b$) `B = 4/{0-3} = -4/3` khi `n=0`

          `B = 4/{10-3} = 4/7` khi `n=10`

          `B = 4/{-1-3} = -1` khi `n=-1`.

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )