Cho biểu thức : B = -7/n – 2 a, Tìm n nguyên để B là phân số b,Tìm n nguyên để B là số nguyên

Question

Cho biểu thức : B = -7/n – 2
a, Tìm n nguyên để B là phân số
b,Tìm n nguyên để B là số nguyên

in progress 0
Abigail 3 tháng 2021-08-31T17:27:05+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-31T17:28:18+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   a, B là phân số ⇔ $n-2^{}$ $\neq0$ 

                           ⇔$n^{}$ $\neq2$ 

  b, B nguyên ⇔ $n-2^{}$ ∈$Ư_{(-7)}$ 

                      ⇔$n-2^{}$ ∈{±$7^{}$ ; ±$1^{}$ }

                      ⇔$n^{}$ ∈{$-5,9,1,3^{}$ }

  0
  2021-08-31T17:28:50+00:00

  Đáp án:

   Dưới

  Giải thích các bước giải:

   a) Để $B=\dfrac{-7}{n-2}$ là phân số thì $n-2\neq 0⇔n\neq 0+2⇔n\neq2$

  Để $B$ là phân số tối giản thì $-7$ không chia hết $n-2$

  $⇔n-2∉Ư(-7)={±1,±7}$

  Ta có bảng:

  $\left[\begin{array}{ccc}n-2&1&-1&7&-7\\n&3&1&9&-5\\\end{array}\right]$

  Để $B$ là phân số tối giản thì $n\neq {3,1,9,-5}$

  b) Để $B$ là số nguyên thì $-7$ chia hết $n-2$

  $⇔n-2∈Ư(-7)={±1,±7}$

  Ta có bảng:

  $\left[\begin{array}{ccc}n-2&1&-1&7&-7\\n&3&1&9&-5\\\end{array}\right]$

  Vậy để $B$ là số nguyên thì $n={3,1,9,-5}$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )