cho biểu thức `c = (√x-2)/(x-1)-(√x+2)/(x+2√x+1)*(x^2-2x+1)/2` a) rút gon c b) tim c khi x=5

Question

cho biểu thức `c = (√x-2)/(x-1)-(√x+2)/(x+2√x+1)*(x^2-2x+1)/2`
a) rút gon c
b) tim c khi x=5

in progress 0
Kylie 5 tháng 2021-07-15T09:32:56+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-15T09:34:16+00:00

  Mình chưa làm đc câu b xin lỗi bạn

  0
  2021-07-15T09:34:43+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   câu a bạn kia giải r 

  b,C=-√x(√x-1)

     với x=5 ta được    =>-√5(√5-1)

                                       =-5+√5=√5-5

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )