cho biểu thức p=1/x+5+2/x-5-2x+1-/(x+5)(x-5) a, tìm điểu kiện xác định cảu p b, rút gọn biểu thức p c, cho p=-3 . tính giá trị của biểu thức q= 9x^

Question

cho biểu thức p=1/x+5+2/x-5-2x+1-/(x+5)(x-5)
a, tìm điểu kiện xác định cảu p
b, rút gọn biểu thức p
c, cho p=-3 . tính giá trị của biểu thức q= 9x^2-42x+49

in progress 0
Mary 1 tháng 2021-08-07T19:20:11+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-07T19:22:06+00:00

  Đáp án:

   a)\( x\neq±5\)

  b)\(\frac{x+4}{(x-5)(x+5)}\)

  c)

  \( (3x-7)^2 + 3 > 0\)

  Giải thích các bước giải:

  a)\( x\neq±5\)

  b) P=\(\frac{1}{x+5}+\frac{2}{x-5}-\frac{2x+1}{(x-5)(x+5)}\)

  =\(\frac{x-5+2(x+5)-2x-1}{(x-5)(x+5)}=\frac{x+4}{(x-5)(x+5)}\)

  c)

  P=\(9x^2 – 4x + 49\)

  ⇒\(9x^{2}-42x+49=-3⇒(3x-7)^{2}+3>0\)

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )