Cho biểu thức: P=8x ³-12x ²+6x-1/4x ²-4x+1 a)Tìm điều kiện xác định của biểu thức P b)CMR: Với mọi giá trị của x nguyên thì P nguyên

Question

Cho biểu thức:
P=8x ³-12x ²+6x-1/4x ²-4x+1
a)Tìm điều kiện xác định của biểu thức P
b)CMR: Với mọi giá trị của x nguyên thì P nguyên

in progress 0
Ayla 3 ngày 2021-12-07T00:13:08+00:00 1 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-07T00:14:14+00:00

  Đáp án:

   a, `ĐKXĐ :  4x^2 – 4x + 1 ne 0`

  `<=> (2x – 1)^2 ne 0`

  `<=> 2x – 1 ne 0`

  `<=> x ne 1/2`

  b, Ta có

  `P = (8x^3 – 12x^2 + 6x – 1)/(4x^2  – 4x + 1)`

  `= (2x – 1)^3/(2x – 1)^2`

  `= 2x – 1`

  Với `∀x∈ Z -> 2x – 1 ∈ Z -> P ∈ Z -> đpcm`

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )