Cho bốn chữ số 0,1,2,3. Hãy viết tất cả các số có bốn chữ số khác nhau từ bốn chữ số trên rồi tính tổng các số đó

Question

Cho bốn chữ số 0,1,2,3. Hãy viết tất cả các số có bốn chữ số khác nhau từ bốn chữ số trên rồi tính tổng các số đó

in progress 0
Remi 2 tháng 2021-07-23T04:49:33+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-23T04:50:58+00:00

  Các số khác nhau có 4 chữ số là: `1230; 1203; 1320; 1032; 1023; 1302; 2130; 2103; 2310; 2301; 2013; 2031; 3120; 3102; 3012; 3201; 3210; 3021`

  Tổng:

  `=` `1230 + 1203 + 1320 + 1032 + 1023 + 1302 + 2130 + 2103 + 2310 + 2301 + 2013 + 2031 + 3120 + 3102 + 3012 + 3201 + 3210 + 3021`

  `= 38664.`

  – Answered by Meett1605

  0
  2021-07-23T04:51:03+00:00

  Giải thích các bước giải:

   1023;1032;1203;1230;1302;1320

  2013;2031;2103;2130;2301;2310

  3012;3021;3102;3120;3201;3210

  Tổng các chữ số là :38564

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )