Cho bt x và y là 2 đại lượng tỉ lệ nghịch với nhau và khi x=3 thì y=16/3.Tìm hệ số tỉ lệ và tính giá trị của y khi x=4

Question

Cho bt x và y là 2 đại lượng tỉ lệ nghịch với nhau và khi x=3 thì y=16/3.Tìm hệ số tỉ lệ và tính giá trị của y khi x=4

in progress 0
Autumn 4 tuần 2021-07-11T13:28:46+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-11T13:30:00+00:00

  Đáp án:CHÚC BẠN HỌC TỐT!!!

   

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-07-11T13:30:34+00:00

  Vì x và y là 2 đại lượng tỉ lệ nghịch với nhau

  ⇒ x . y = a (a $\neq$ 0)

  Khi x = 3 thì y = $\frac{16}{3}$

  ⇒ 3 . $\frac{16}{3}$ = a

  ⇒ 16  = a 

  ⇒ x . y = 16

  x = 4 ⇒ y = 16 : 4 = 4

  Vậy hệ số tỉ lệ là 16 và khi x = 4 thì y = 4

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )