: Cho các câu sau: a) Hoa móng rồng bụ bẫm như mùi mít chín ở góc vườn nhà ông Tuyên. b) Chiều nào cũng vậy, con chim hoạ mi không biết từ phương nào

Question

: Cho các câu sau: a) Hoa móng rồng bụ bẫm như mùi mít chín ở góc vườn nhà ông Tuyên. b) Chiều nào cũng vậy, con chim hoạ mi không biết từ phương nào bay đến đậu trong bụi tầm xuân ở vườn nhà tôi mà hót. c) Đối với tôi tình bạn là thứ tình cảm quý giá. Trả lời các câu hỏi sau: a1) Các câu trên thuộc kiểu câu gì? Nêu tác dụng của các câu. b1) Dùng dấu (/) xác định chủ ngữ, vị ngữ trong những câu trên.

in progress 0
Kaylee 2 tháng 2021-10-09T22:51:50+00:00 2 Answers 20 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-09T22:53:00+00:00

  a1 ) Các câu trên thuộc câu Ai thế nào . Dùng để làm cho câu thêm đầy đủ hơn và chỉ tính chất của các sự vật .

  b1 )

  a )Hoa móng rồng / bụ bẫm như mùi mít chín ở góc vườn nhà ông Tuyên.

            CN                                   VN

  b ) Chiều nào cũng vậy,/ con chim hoạ mi /không biết từ phương nào bay đến đậu trong bụi tầm xuân

           TN                                CN                                 VN

  ở vườn nhà tôi mà hót.

  c ) Đối với tôi /tình bạn là thứ tình cảm quý giá. 

             CN                  VN

  mik xin ctlhn ạ !~!

  0
  2021-10-09T22:53:10+00:00

  @Meoss_

  * Câu a1:

  – Các câu trên thuộc kiểu câu trần thuật 

    + Câu a miêu tả về hoa móng rồng

    + Câu b kể về hoạt động của chim họa mi

    + Câu c nêu suy nghĩ về tình bạn

  * Câu b1:

  a) Hoa móng rồng // bụ bẫm như mùi mít chín // ở góc vườn nhà ông Tuyên.

           CN                                       VN                                    TN

  b) Chiều nào cũng vậy, // con chim hoạ mi // không biết từ phương nào bay đến

                 TN                                 CN                                                      VN

  đậu trong bụi tầm xuân ở vườn nhà tôi mà hót.

  c) Đối với tôi tình bạn // là thứ tình cảm quý giá.

                      CN                           VN

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )