Cho các chất có hợp chất như sau : CH4 , C2H4 , C2H2 , CH3Cl , CH3Br , C2H6O a.Em hãy phân loại các hợp chất trên ? b.Các hợp chất trên thuộc loại hợp

Question

Cho các chất có hợp chất như sau : CH4 , C2H4 , C2H2 , CH3Cl , CH3Br , C2H6O
a.Em hãy phân loại các hợp chất trên ?
b.Các hợp chất trên thuộc loại hợp chất nào em đã học ?

in progress 0
Eliza 2 tháng 2021-07-25T21:58:19+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-25T22:00:10+00:00

  a. Hiđrô cacbon :

  CH4, C2H4, C2H2 .

  Dẫn xuất hiđrô cacbon

  : CH3Cl , CH3Br , C2H6O .

  b. Các hợp chất trên thuộc loại hợp chất hữu cơ .

   chúc bn hc tốt

  0
  2021-07-25T22:00:17+00:00

  a) Hiđrô cacbon : CH4, C2H4, C2H2 .
  Dẫn xuất hiđrô cacbon : CH3Cl , CH3Br , C2H6O .
  b) Các hợp chất trên thuộc loại hợp chất hữu cơ .

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )