Cho các chất $KMnO_{4}$ và $H_{2}O$. a. Viết phương trình hóa học các phản ứng điều chế Oxi từ mỗi chất trên. b. Lấy mỗi chất với khối lượng như nha

Question

Cho các chất $KMnO_{4}$ và $H_{2}O$.
a. Viết phương trình hóa học các phản ứng điều chế Oxi từ mỗi chất trên.
b. Lấy mỗi chất với khối lượng như nhau. Trường hợp nào sinh ra nhiều khí oxi hơn ?

in progress 0
Maya 3 tuần 2021-07-08T18:33:53+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-08T18:34:58+00:00

  a.

  2KMnO4 -to-> K2MnO4 + MnO2 + O2 (1)

  2H2O -to-> 2H2 + O2 (2)

  b. Ví dụ lấy mỗi chất 1 mol

  (1)  => nO2=1/2nKMnO4=0,5(mol)

  =>vO2=0.5×22,4=11,2(lit)

  (2)=>nO2=1/2nH2O=0.5(mol)

  =>vO2=0,5×22,4=11,2(lít)

  0
  2021-07-08T18:35:16+00:00

  a. 
  $2KMnO_4\xrightarrow{t^o}K_2MnO_4+MnO_2+O_2$
  $2H_2O\xrightarrow{\text{điện phân}}H_2+O_2$

  b. 
  Nếu lấy với số lượng như nhau thì trường hợp điện phân $H_2O$ sẽ sinh ra nhiều khí hơn vì khối lượng mol của $KMnO_4$ lớn hơn $H_2O$ rất nhiều ( $M_{KMnO_4}=158>M_{H_2O}=18$), gần khoảng 9 lần. Vì vậy $n_{H_2O}$ cũng sẽ được sinh ra nhiều hơn $n_{KMnO_4}$ và ngoài ra cả hai cũng cùng tỉ lệ phản ứng 2:1 ( chất : oxi) nên điện phân $H_2O$ sẽ sinh ra nhiều khí oxi hơn nhiệt phân dung dịch $KMnO_4$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )