Cho các chất sau, chất nào tác dụng được với dung dịch NaOH: Na2CO3, CaCO3, NaHCO3, Ca(HCO3)2, MgCO3. Viết pt hóa học giúp mình , help

Question

Cho các chất sau, chất nào tác dụng được với dung dịch NaOH: Na2CO3, CaCO3, NaHCO3, Ca(HCO3)2, MgCO3. Viết pt hóa học
giúp mình , help

in progress 0
Amara 5 ngày 2021-12-07T22:40:06+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-07T22:41:16+00:00

  NaHCO3 + NaOH —> Na2CO3 + H2O

  Ca(HCO3)2 + 2NaOH —-> CaCO3 + Na2CO3 + 2H2O

  0
  2021-12-07T22:41:48+00:00

  Đáp án:

  $NaHCO3 + NaOH –> Na2CO3 + H2O$

  $Ca(HCO3)2 + 2NaOH –> Na2CO3 + CaCO3 + 2H2O$

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )