Cho các chất sau HCL,CH3COOH,NAOH,NH3 có cùng nồng độ 0,1M.Hỏi tại sao cũng cùng là axit hoặc bazơ nhưng chúng lại có ph và màu sắc khác nhau?.

Question

Cho các chất sau HCL,CH3COOH,NAOH,NH3 có cùng nồng độ 0,1M.Hỏi tại sao cũng cùng là axit hoặc bazơ nhưng chúng lại có ph và màu sắc khác nhau?.

in progress 0
Julia 3 tháng 2021-09-11T16:52:42+00:00 1 Answers 13 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-11T16:54:02+00:00

  Do độ điện li của axit mạnh và yếu, bazơ mạnh và yếu là khác nhau. 

  – Axit mạnh: $\alpha=1\Rightarrow$ HCl điện li hết 0,1M, tạo ra 0,1M $H^+\Rightarrow pH=1$.

  – Axit yếu: $\alpha<1\Rightarrow$ $CH_3COOH$ điện li ít hơn 0,1M, tạo ra ít hơn 0,1M$\Rightarrow pH>1$

  Tương tự với bazơ.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )