cho các chất sau O2 ,Cl2,dung dịch HCl,dung dịch NaOH,dung dịch Cu SO4,Fe2O3. kim loại nhôm có thể tác dụng được với bao nhiêu chất dưới đây? A)5 B)4

Question

cho các chất sau O2 ,Cl2,dung dịch HCl,dung dịch NaOH,dung dịch Cu SO4,Fe2O3. kim loại nhôm có thể tác dụng được với bao nhiêu chất dưới đây?
A)5
B)4
C)3
D)6

in progress 0
Vivian 4 ngày 2021-12-06T14:45:49+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-06T14:47:01+00:00

  Đáp án:

   D

  Giải thích các bước giải:

  4Al+3O2->2Al2O3

  2Al+3Cl2->2AlCl3

  2Al+6HCL->2AlC3+3H2

  2Al+2NaOH+2H2O->2NaAlO2+3H2

  2Al+3CuSO4->Al2(SO4)3+3Cu

  Al+Fe2O3->Al2O3+2Fe

  ->Cả 6 chất

  0
  2021-12-06T14:47:18+00:00

  Đáp án:

   A

  Giải thích các bước giải:

   Nhôm là kim loại ” lưỡng tính” nên tác dụng đc với NaOH

   nhôm tác dụng với CuSO4và sinh ra muối Al2(SO4)3 và Cu

  nhôm td O2->nhôm oxit Al2O3

             td Cl2->AlCl3

             td Hcl->AlCl3 và H2

    Chúc bạn học tốt 😀

  X

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )