Cho các chất sau: O2 , dung dịch HCl, dung dịch Na2 CO3 , dung dịch CuSO4 , dung dịch FeCl2 . Kim loại Al có thể tác dụng được với bao nhiêu chất?

Question

Cho các chất sau: O2 , dung dịch HCl, dung dịch Na2 CO3 , dung dịch CuSO4 , dung dịch FeCl2 . Kim loại Al có thể tác dụng được với bao nhiêu chất?
A:4 chất
B:2 chất
C:5 chất
D:3 chất

in progress 0
Bella 1 ngày 2021-12-08T01:15:54+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-08T01:16:55+00:00

  Đáp là là A 4 chất:

  4Al + 3O2 ==nhiệt độ==> 2Al2O3

  2Al + 6HCl ==> 2AlCl3 + 3H2

  2Al + 3CuSO4 ==> Al2(SO4)3 + 3Cu

  2Al + 3FeCl2 ==> 2AlCl3 + 3Fe

   

  0
  2021-12-08T01:17:00+00:00

  A ạ :O2,HCl,CuSO4,FeCl2

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )