Cho các chất sau SO2, CuO, Na2O, CaO, Al2O3, CO2. Hãy cho biết chất nào tác dụng vs : H2O, HCl, NaOH. Viết ptpư.

Question

Cho các chất sau SO2, CuO, Na2O, CaO, Al2O3, CO2. Hãy cho biết chất nào tác dụng vs : H2O, HCl, NaOH. Viết ptpư.

in progress 0
Hadley 3 tháng 2021-09-11T04:32:15+00:00 2 Answers 101 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-11T04:33:25+00:00

  -Tác dụng với $H_2O$:$SO_2;Na_2O;CaO;CO_2$

   $SO_2+H_2O⇄H_2SO_3$

   $Na_2O+H_2O→2NaOH$

   $CaO+H_2O→Ca(OH)_2$

   $CO_2+H_2O⇄H_2CO_3$

  -Tác dụng với $HCl$:$CuO;Na_2O;CaO;Al_2O_3$

   $CuO+2HCl→CuCl_2+H_2O$

   $Na_2O+2HCl→2NaCl+H_2O$

   $CaO+2HCl→CaCl_2+H_2O$

   $Al_2O_3+6HCl→2AlCl_3+3H_2O$

  -Tác dụng với $NaOH$:$CO_2;SO_2$

   $SO_2+2NaOH→Na_2SO_3+H_2O$

   $CO_2+2NaOH→Na_2CO_3+H_2O$

  ———————Nguyễn Hoạt—————–

   

  0
  2021-09-11T04:33:49+00:00

  Các chất tác dụng được với H2O ( Nước )

  SO2 + H2O ⇄H2SO3

  CuO + Na2O → 2NaOH

  CO2 + H2O → H2CO3

  CaO + H2O → Ca(OH)2

  Al2O3 + H2O→ Al(OH)3

   Các chất tác dụng được với HCl ( Axit Clohiric )

  CuO + 2HCl → CuCl2 + H2O

  Na2O + HCl → 2NaCl + H2O

  Al2O3 + HCl → AlCl3 + H2O

  CaO + 2HCl → CaCl2 + H2O

  Các chất tác dụng được với NaOH ( Natri Hidroxit )

  SO2 + 2NaOH → Na2SO3 + H2O

  CO2 + 2NaOH → Na2CO3 + H2O

  ????

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )