Cho các chữ số 0;1;2;3;4;5;6;8 từ các số trên lập được bảo nhiêu số tự nhiên gồm 4 chữ số trong đó chữ số 1 có mặt đúng 2 lần, các chữ số còn lại có m

Question

Cho các chữ số 0;1;2;3;4;5;6;8 từ các số trên lập được bảo nhiêu số tự nhiên gồm 4 chữ số trong đó chữ số 1 có mặt đúng 2 lần, các chữ số còn lại có mặt không quá 1 lần. Giúp em với ạ

in progress 0
Iris 3 tuần 2021-09-08T14:07:46+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-08T14:09:13+00:00

  1213 ; 1314 ; 1516 ; 1581 ; 1641 ; 2131 ; 1618 ; 1251 ; 6511 ; 4161 ; 4151 ; 6181 ; 1821 ; 5161 ; … very much

    

  0
  2021-09-08T14:09:35+00:00

  Đáp án: trên 100

  Giải thích các bước giải:

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )