Cho các chữ số 0 ; 1; 2 ;3. Trung bình cộng các sô chẵn có 3 chữ số khác nhau và lớn hơn 230 lập dc các chữ số trên là : Giải giup mik vơi ạ

Question

Cho các chữ số 0 ; 1; 2 ;3. Trung bình cộng các sô chẵn có 3 chữ số khác nhau và lớn hơn 230 lập dc các chữ số trên là :
Giải giup mik vơi ạ

in progress 0
Audrey 3 tháng 2021-09-10T03:11:11+00:00 2 Answers 18 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-10T03:12:28+00:00

  Gọi số tự nhiên có 3 chữ số khác nhau là: $\overline{abc}$

  Số tự nhiên cần lập là số chẵn do đó c=3

  Và số tự nhiên đó $>230$

  Như vậy các số tự nhiên chẵn có 3 chữ số khác nhau lớn hơn 230 là:

  $320;310;312;302$

  Trung bình cộng của các số tự nhiên là:

  $\dfrac{320+310+312+302}{4}=311$

  Đáp số: $311$

  0
  2021-09-10T03:13:00+00:00

  Đáp án:

  Gọi số tự nhiên có 3 chữ số khác nhau là:

  abc

  Số tự nhiên cần lập là số chẵn do đó c=3

  Và số tự nhiên đó >230

  Như vậy các số tự nhiên chẵn có 3 chữ số khác nhau lớn hơn 230 là:

  320;310;312;302

  Trung bình cộng của các số tự nhiên là:

  320+310+312+302/4=311

  Đáp số: 311

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )