Cho các chữ số: `1; 3; 4; 7; 9`. Hãy ghép các chữ số trên thành các số có `5` chữ số không chia hết cho `11`.

Question

Cho các chữ số: `1; 3; 4; 7; 9`. Hãy ghép các chữ số trên thành các số có `5` chữ số không chia hết cho `11`.

in progress 0
Aubrey 3 tháng 2021-09-03T00:15:11+00:00 1 Answers 10 views 0

Answers ( )

    0
    2021-09-03T00:16:31+00:00

    `13479;97431;17934;91347;34791;49713;91374;41397;79341;19374`

     

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )