Cho các công thức hóa học sau : CaO, NO2,HCl,NaOH,CuSO4,P2O5,Fe2O3,Al(OH)3,CaCO3. hãy phân loại các chất trên và đọc tên chúng.

Question

Cho các công thức hóa học sau : CaO, NO2,HCl,NaOH,CuSO4,P2O5,Fe2O3,Al(OH)3,CaCO3.
hãy phân loại các chất trên và đọc tên chúng.

in progress 0
Sarah 2 tuần 2021-07-12T10:48:28+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-12T10:50:13+00:00

  Oxit:

  + `CaO`: Canxi oxit

  + `NO_2`: Nitơ điôxít

  + `P_2O_5`: Điphốtpho pentaôxít

  + `Fe_2O_3`: Sắt(III) oxit

  Axit: 

  + `HCl`: Axit clohydric

  Bazơ:

  + `NaOH`: Natri hydroxit

  + `Al(OH)_3`: Nhôm hydroxit

  Muối:

  + `CuSO_4`: Đồng(II) sunfat

  + `CaCO_3`: Canxi cacbonat

   

  0
  2021-07-12T10:50:22+00:00

  Đáp án:

   oxit axit:P2O5:đi photpho penta oxit

  oxit bazơ:CaO:canxi oxit

  Fe2O3:sắt III oxit

  oxit trung tính:NO2: nitơ oxit

  axit:HCl:axit Clohiđric

  bazơ:NaOH:Natri hiđroxit

  Al(OH)3:nhôm hiđroxit

  muối:CuSO4:đồng sufnat

  CaCO3:canxi cacbonat

  Giải thích các bước giải:

  cho mình ctlhn nha

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )