Cho các CTHH sau CaCO3, CaO, P2O5 ,SO2 , SO3, BaO, CuO, K2O , FeO, Fe2O3 ,SiO2,Na2O, Co2,MgO,KNO3,H2SO4, MgCl2,H2S, Fe(OH)3, KOH .. Chỉ ra đâu là ox

Question

Cho các CTHH sau
CaCO3, CaO, P2O5 ,SO2 , SO3, BaO, CuO, K2O , FeO, Fe2O3 ,SiO2,Na2O, Co2,MgO,KNO3,H2SO4, MgCl2,H2S, Fe(OH)3, KOH ..
Chỉ ra đâu là oxit axit , đâu là oxit bazơ
Gọi tên từng chất
Ai bt giúp e vs ạ e cảm ơn

in progress 0
Serenity 1 năm 2021-11-01T14:22:01+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-01T14:23:01+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  $Oxit$ $axit:$ $P_2O_5(điphotpho$ $pentaoxit)$

                         $SO_2(lưu$ $huỳnh$ $đioxit)$

                         $SO_3(lưu$ $huỳnh$ $trioxit)$

                         $CO_2(cacbon$ $đioxit)$

  $Oxit$ $bazơ:$ $CaO(canxi$ $oxit)$

                           $BaO(bari$ $oxit)$

                           $CuO(đồng$ $(II)$ $oxit)$

                           $K_2O(kali$ $oxit)$

                           $FeO(sắt$ $(II)$ $oxit)$

                           $Fe_2O_3(sắt$ $(III)$ $oxit)$

                           $SiO_2(silic$ $đioxit)$

                           $Na_2O(natri$ $oxit)$

                           $MgO(magiê$ $oxit)$

  chúc bạn học tốt!

  0
  2021-11-01T14:23:33+00:00

  Đáp án: oxit axit : P205, SO2, SO3, SIO2, CO2

  oxit bazơ :  CaO, BaO, K2O, FeO, Fe2O3,Na2O, MgO, Fe(OH)3, KOH

  Axit : H2SO4, H2S

  Muối : CaCO3,KNO3, MgCl2

  Giải thích các bước giải:

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )