Cho các đg tròn (A,3cm) ,(B,5cm) ,(C,2cm) đôi một tiếp xúc nhau .Tính chu vi tam giác ABC

Question

Cho các đg tròn (A,3cm) ,(B,5cm) ,(C,2cm) đôi một tiếp xúc nhau .Tính chu vi tam giác ABC

in progress 0
Valentina 2 tháng 2021-07-21T01:04:10+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-21T01:05:23+00:00

  Theo đầu bài và hình vẽ ta suy ra được: 

  AB= R+ R’= 5+3=8 (cm)

  AC= R’+ r= 3+2=5 (cm)

  BC= R+r = 5+2=7 (cm)

  => Chu vi tam giác ABC là: AB+Ac+BC= 8+5+7= 20 (cm)

  Chúc chủ tus học giỏi điểm cao nhé ^^

  0
  2021-07-21T01:05:48+00:00

  Đáp án:

  Chu vi `ΔABC=20cm`

  Lời giải:

  Các đường tròn `text{(A,3cm) ;(B,5cm) ;(C,2cm)}` đôi một tiếp xúc ngoài với nhau nên ta có `:`

  `AB=3+5=8(cm)`

  `AC=3+2=5(cm)`

  `BC=5+2=7(cm)`

  `->` Chu vi `ΔABC=8+5+7=20(cm)`

  Vậy chu vi `ΔABC=20cm`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )