cho các khí O2,H2,CO2,N2O,NO,SO2. cho biết các khí nào thu được bằng phương pháp đẩy không khí? vì sao

Question

cho các khí O2,H2,CO2,N2O,NO,SO2. cho biết các khí nào thu được bằng phương pháp đẩy không khí? vì sao

in progress 0
Amaya 2 tuần 2021-08-30T16:30:46+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-30T16:31:56+00:00

  Tất cả khí đều thu được bằng phương pháp đẩy không khí. Tuỳ thuộc vào tỉ khối của khí với không khí là số lớn hơn hay nhỏ hơn 1 mà người ta đặt úp hay ngửa bình.

  0
  2021-08-30T16:32:42+00:00

  Đáp án:

  $O_{2}$ , $H_{2}$ , $CO_{2}$ , $SO_{2}$

  – Thu $O_{2}$ = pp đẩy kk ( ngửa bình) do $O_{2}$ nặng hơn kk : d $\frac{O_{2}}{KK}$= $\frac{32}{29}$ 

  – Thu $H_{2}$ = pp đẩy kk (úp bình) do $H_{2}$ nhẹ hơn kk : d $\frac{H_{2}}{KK}$= $\frac{2}{29}$ 

  – Thu $CO_{2}$ = pp đẩy kk ( ngửa bình) do $CO_{2}$ nặng hơn kk : d $\frac{CO_{2}}{KK}$= $\frac{44}{29}$ 

  – Thu $SO_{2}$ = pp đẩy kk ( ngửa bình) do $SO_{2}$ nặng hơn kk : d $\frac{SO_{2}}{KK}$= $\frac{64}{29}$ 

   

   

   

   

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )