cho các loài sau :cá nhám ,cá voi,cá cóc tam đảo ,cá sấu,chim cánh cụt.Đâu là động vật hằng nhiệt và đâu là động vật biến nhiệt

Question

cho các loài sau :cá nhám ,cá voi,cá cóc tam đảo ,cá sấu,chim cánh cụt.Đâu là động vật hằng nhiệt và đâu là động vật biến nhiệt

in progress 0
Hailey 1 năm 2021-10-26T19:26:20+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-26T19:27:46+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  -Hằng nhiệt : cá sấu, chim cánh cụt.

  -Biến nhiệt : cá nhám, cá voi, cá cóc Tam Đảo.

   

  0
  2021-10-26T19:28:19+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   hằng nhiệt:,cá sấu,chim cánh cụt

  biến nhiệt:cá nhám ,cá voi,cá cóc tam đảo ,

  mik nghĩ là vậy^^học tốt><

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )