Cho các oxit CO2,Fe2O3,P2O5,Al2O3.Hãy gọi tên các oxit đó và cho biết oxit nào là oxit axit,oxit nào là oxit bazơ Mong ae giúp mình

Question

Cho các oxit CO2,Fe2O3,P2O5,Al2O3.Hãy gọi tên các oxit đó và cho biết oxit nào là oxit axit,oxit nào là oxit bazơ
Mong ae giúp mình

in progress 0
Autumn 3 ngày 2021-12-07T23:38:21+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-07T23:39:28+00:00

  CO2: cacbon điôxit – oxit axit

  Fe2O3: sắt (III) ôxit – oxit bazơ

  P2O5 :điphotpho pentaôxit – oxit axit

  Al2O3: nhôm ôxit – oxit bazơ

   

  0
  2021-12-07T23:40:05+00:00

  CO2: cacbon dioxit – oxit axit

  Fe2O3: sắt (III) oxit – oxit bazo

  P2O5 :diphotpho pentaoxit – oxit axit

  Al2O3: nhôm oxit – oxit bazo

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )