Cho các oxit: FeO, SO3 , CuO, SO2 , CO2 . Có bao nhiêu oxit là oxit bazơ? A: 3 B: 5 C: 2 D: 4 Phản ứng hóa học nào sau đây thuộc

Question

Cho các oxit: FeO, SO3 , CuO, SO2 , CO2 . Có bao nhiêu oxit là oxit bazơ?
A:
3
B:
5
C:
2
D:
4
Phản ứng hóa học nào sau đây thuộc loại phản ứng thế?
A:
Ca(OH)2 + 2HCl → CaCl2 + 2H2 O.
B:
2KMn
O
4
t
o

K
2
Mn
O
4
+Mn
O
2
+
O
2

C:
2Mg +
O
2

t
o

2MgO
D:
Fe+CuS
O
4

FeS
O
4
+Cu

in progress 0
Claire 4 ngày 2021-12-06T18:55:36+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-06T18:57:10+00:00

  Đáp án:

   1C 2D

  Giải thích các bước giải:

   1) Có 2 oxit bazo là FeO và CuO

  ->C

  2) Phản ứng thế là phản ứng:

  Fe + CuS —> FeS + Cu

  -> D

  Theo nguyên tắc phản ứng thế là như vậy nhưng phản ứng này không xảy ra .

  0
  2021-12-06T18:57:29+00:00

  Cho các oxit: FeO, SO3 , CuO, SO2 , CO2 . Có bao nhiêu oxit là oxit bazơ?

  B: 5

  Phản ứng hóa học nào sau đây thuộc loại phản ứng thế?

  bạn ghi rõ ra đi mk k hiểu

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )