cho các số 0,1,2,3,4,5 .lập được bao nhiêu chữ số có bốn chữ số khác nhau .tròng đó phải luôn có mặt số 0 và số 1

Question

cho các số 0,1,2,3,4,5 .lập được bao nhiêu chữ số có bốn chữ số khác nhau .tròng đó phải luôn có mặt số 0 và số 1

in progress 0
Ayla 1 năm 2021-10-16T12:48:06+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-16T12:49:46+00:00

  Chọn hai chữ số từ $\{2;3;4;5\}$ có $C_4^2$ cách.

  Số cách xếp $0$ ở đầu dãy là $3!$.

  Xếp 4 chữ số (2 số vừa chọn và $0$, $1$) có $4!-3!$ cách.

  Vậy lập được $C_4^2(4!-3!)=108$ số có 4 chữ số khác nhau, lập từ $\{0;1;2;3;4;5\}$ và có số $0$, $1$.

  0
  2021-10-16T12:49:53+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )