cho các số: 2,4,7 hãy viết tất các số có 2 chữ số kể cả số có 2 chữ số giống nhau ?

Question

cho các số: 2,4,7 hãy viết tất các số có 2 chữ số kể cả số có 2 chữ số giống nhau ?

in progress 0
Aubrey 6 ngày 2021-12-04T05:53:27+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-04T05:54:47+00:00

  các số: 2,4,7 .Viết tất các số có 2 chữ số kể cả số có 2 chữ số giống nhau là:

  22;24;27;42;44;47;72;74;77

  0
  2021-12-04T05:55:21+00:00

  Các số 2,4,7 viết tất cả các số có 2 chữ số là:

   24,27,42,47,72,74,22,44,77

  -CHÚC BẠN HỌC TỐT ạk O-O-

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )