Cho các số liệu về quãng đường bộ: Hà Nội – Vĩnh Yên: 54 km Vĩnh Yên – Việt Trì: 19 km Việt Trì – Yên Bái: 82 km Tính quãng đường 1 ô tô đi từ Hà Nội

Question

Cho các số liệu về quãng đường bộ:
Hà Nội – Vĩnh Yên: 54 km
Vĩnh Yên – Việt Trì: 19 km
Việt Trì – Yên Bái: 82 km
Tính quãng đường 1 ô tô đi từ Hà Nội lên Yên Bái qua Vĩnh Yên và Việt Trì

in progress 0
Daisy 1 năm 2021-07-24T18:09:35+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-24T18:10:40+00:00

  Ô tô đi từ Hà Nội lên Yên Bái và đi qua Vĩnh Yên, Việt Trì nên ta có: :

  = 54 + 19 + 82 = 73 + 82 = 155 (km)

          Đ/S: 155 km

  Chúc bn học tốt.

  0
  2021-07-24T18:10:56+00:00

  Quãng đường 1 ô tô đi từ Hà Nội lên Yên Bái, qua Vĩnh Yên và Việt Trì là:

      54 + 19 + 82 = 155 (km)

  Vậy quãng đường 1 ô tô đi từ Hà Nội lên Yên Bái, qua Vĩnh Yên và Việt Trì là 155km

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )