cho các số tự nhiên từ 1 đến 100.hỏi có: a.chia hết cho 3 b.ko chia hết cho 3

Question

cho các số tự nhiên từ 1 đến 100.hỏi có:
a.chia hết cho 3 b.ko chia hết cho 3

in progress 0
Peyton 1 năm 2021-09-27T22:22:40+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-27T22:23:45+00:00

  Đáp án: a chia hết cho 3

  0
  2021-09-27T22:24:05+00:00

  Đáp án: 33 chia hết cho 3

  67 k chia hết cho 3

  Giải thích các bước giải: chia hết cho 3 từ 3,6,9….,99

  (99-3):3+1=33

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )