cho các số x,y,z thỏa mãn điều kiện xyz=1, tính tổng: Q= $\frac{5}{1+x+xy}$ + $\frac{5}{1+y+yz}$ + $\frac{5}{1+z+zx}$

Question

cho các số x,y,z thỏa mãn điều kiện xyz=1, tính tổng:
Q= $\frac{5}{1+x+xy}$ + $\frac{5}{1+y+yz}$ + $\frac{5}{1+z+zx}$

in progress 0
Josephine 5 tháng 2021-07-28T16:01:36+00:00 1 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-28T16:03:14+00:00

  Đáp án:

   🙂

  Giải thích các bước giải:

   Q = $\frac{5}{1+x+xy}$ +$\frac{5}{1+y+yz}$ +$\frac{5}{1+z+zx}$ 

       = 5 ( $\frac{1}{1+x+xy}$ +$\frac{1}{1+y+yz}$ +$\frac{1}{1+z+zx}$ )

       = 5 . ( $\frac{1}{1+x+xy}$ + $\frac{x}{x+xy+xyz}$ + $\frac{xy}{xy+xyz+x^{2}yz}$  )

       = 5 . ( $\frac{1}{1+x+xy}$ + $\frac{x}{x+xy+1}$ +$\frac{xy}{1+x+xy}$ ) 

       = 5 . $\frac{1+x+xy}{1+x+xy}$ = 5 . 1 = 5 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )