Cho các tính chất dưới đây: (A): Khi đổi chỗ các phân số trong một tích thì tích của chúng không thay đổi. (B): Khi nhân một tích hai phân số với phân

Question

Cho các tính chất dưới đây:
(A): Khi đổi chỗ các phân số trong một tích thì tích của chúng không thay đổi.
(B): Khi nhân một tích hai phân số với phân số thứ ba, ta có thể nhân phân số thứ nhất với tích của phân số thức hai và phân số thứ ba.
(C): Khi nhân một tổng hai phân số với phân số thứ ba, ta có thể nhân từng phân số của tổng với phân số thứ ba rồi cộng các kết quả lại.
Trong các câu dưới đây, câu nào đúng?
Tính chất (A), (B) đúng, tính chất (C) sai.
Cả ba tính chất (A), (B), (C) đều đúng.
Tính chất (B), (C) đúng, tính chất (A) sai.
Tính chất (A), (C) đúng, tính chất (B) sai.
NHANH AND ĐÚNG SẼ ĐƯỢC CTLHN

in progress 0
Parker 1 tuần 2021-12-02T19:18:50+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-02T19:20:22+00:00

  A: Đ

  B: Đ

  C: S

  Tính chất (A), (B) đúng, tính chất (C) sai.

  CHÚC BN HOK TỐT!!^^

   

  0
  2021-12-02T19:20:32+00:00

  Đáp án: (A) (B) (C) đều đúng

   

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )