Cho các từ sau: bờ bãi , nhỏ nhắn , ngơ ngác, ao, nõn nà, cánh cò , buồn , mệt mỏi , đắng, tốt tươi , tướng tá Hãu sắp xếp những từ trên thàn

Question

Cho các từ sau: bờ bãi , nhỏ nhắn , ngơ ngác, ao, nõn nà, cánh cò , buồn , mệt mỏi , đắng, tốt tươi , tướng tá
Hãu sắp xếp những từ trên thành các nhốm theo 2 cách:
1. Dựa vào cấu tạo ( từ đơn , từ ghép , từ láy )
2.Dựa vào cấu tạo ( danh từ ,động từ , tính từ

in progress 0
Amara 5 tháng 2021-07-13T02:50:59+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-13T02:52:14+00:00

  1.Từ đơn: ao; buồn; đắng.

  Từ ghép: bờ bãi; nhỏ nhắn; cánh cò; mệt mỏi; tốt tươi; tướng tá.

  Từ láy: ngơ ngác; nõn nà.

  2.Danh từ: bờ bãi; ao; cánh cò; tướng tá.

  Động từ: buồn; mệt mỏi.

  Tính từ: nhỏ nhắn; ngơ ngác; nõn nà; đắng; tốt tươi.

  0
  2021-07-13T02:52:32+00:00

  từ đơn:ao,buồn,đắng

  từ ghép:bờ bãi,cánh cò,mệt mỏi,tốt tươi, tướng tá

  từ láy :còn lại

  2. danh từ: bờ bãi, ao,cánh cò ,tướng tá

  tính từ: nhỏ nhắn , ngơ ngác, nõn nà,buồn , mệt mỏi , đắng, tốt tươi ,

  động từ: buồn

  xin trả lời hay nhất

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )