cho cân bằng $CH3COOH ↔ CH3COO^{-} +H^{+} $ hỏi cân bằng chuyển dịch theo chiều nào nếu thêm H2O ?

Question

cho cân bằng
$CH3COOH ↔ CH3COO^{-} +H^{+} $
hỏi cân bằng chuyển dịch theo chiều nào nếu thêm H2O ?

in progress 0
Ruby 29 phút 2021-09-20T09:08:56+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-20T09:10:03+00:00

  Thêm $H_2O$ làm $\alpha_{CH_3COOH}$ tăng, cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận.

  0
  2021-09-20T09:10:17+00:00

  cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận nếu thên H2O

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )