Cho cấp số cộng : U2 = 10, S2= 15 Tìm U1 và d? Giúp mình với… l

Question

Cho cấp số cộng : U2 = 10, S2= 15
Tìm U1 và d?
Giúp mình với… l

in progress 0
Everleigh 2 tháng 2021-10-04T14:38:17+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-04T14:40:06+00:00

  $S_2=u_1+u_2=15$

  $\to u_1=S_2-u_2=15-10=5$

  $u_2=u_1+d$

  $\to d=u_2-u_1=5$

  Vậy: $u_1=5; d=5$

  0
  2021-10-04T14:40:11+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  $\left \{ {{u_2=10} \atop {S_2=15}} \right.$

  `<=>`$\left \{ {{u_1+(2-1).d=10} \atop {2.u_1+\frac{2.1.d}{2}=15}} \right.$ `<=>`$\left \{ {{u_1+d=10} \atop {2u_1+d=15}} \right.$ `<=>`$\left \{ {{u_1=5} \atop {d=5}} \right.$ 

  Vậy `u_1=5; d=5`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )