Cho cấp số cộng (Un), biết U1=1,U2=5.tìm công sai d và S14

Question

Cho cấp số cộng (Un), biết U1=1,U2=5.tìm công sai d và S14

in progress 0
Remi 6 ngày 2021-12-04T17:23:21+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-04T17:24:35+00:00

  Ta có:

  $u_2 = u_1 + d$

  $\to d = u_2 – u_1$

  $\to d = 5 – 1$

  $\to d = 4$

  $\to u_{14}= u_1 + 13d$

  $\to u_{14} = 1 + 13.4$

  $\to u_{14} = 53$

  0
  2021-12-04T17:24:53+00:00

  $d=u_2-u_1=5-1=4$

  $u_{14}=u_1+13d=1+13.4=53$

  $\Rightarrow S_{14}=\dfrac{(u_1+u_{14}).14}{2}=\dfrac{(1+53).14}{2}=378$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )