Cho cầu chì, cầu dao, công tắc, bóng đèn. Lắp các thiết bị này từ dây pha, trường hợp nào là hợp lý nhất ? A.Cầu chì, bóng đèn, cầu dao, công tắc . B.

Question

Cho cầu chì, cầu dao, công tắc, bóng đèn. Lắp các thiết bị này từ dây pha, trường hợp nào là hợp lý nhất ?
A.Cầu chì, bóng đèn, cầu dao, công tắc .
B.Công tắc, cầu chì, cầu dao, bóng đèn .
C.Bóng đèn, cầu chì, cầu dao, công tắc.
D.Cầu dao, cầu chì, công tắc, bóng đèn .

in progress 0
Sarah 1 năm 2021-07-12T00:05:21+00:00 2 Answers 16 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-12T00:06:44+00:00

  Cho cầu chì, cầu dao, công tắc, bóng đèn. Lắp các thiết bị này từ dây pha, trường hợp nào là hợp lý nhất ?

  A.Cầu chì, bóng đèn, cầu dao, công tắc .

  B.Công tắc, cầu chì, cầu dao, bóng đèn .

  C.Bóng đèn, cầu chì, cầu dao, công tắc.

  D.Cầu dao, cầu chì, công tắc, bóng đèn .

  # giải thích vì cầu chì là thành phần dùng để bảo vệ các thiết bị kia nên phải lắp trước 

  # xin hay nhất 

  0
  2021-07-12T00:07:03+00:00

  Cho cầu chì, cầu dao, công tắc, bóng đèn. Lắp các thiết bị này từ dây pha, trường hợp nào là hợp lý nhất ?

  Chọn B

  Giải thích : 

  +Mắc cầu dao vào dây pha trước công tắc và ổ lấy điện

  +Mắc cầu chì vào dây pha trước công tắc và ổ lấy điện

  +Lắp công tắc trên dây pha nối tiếp với tải và sau cầu chì 

  Nocopy 

  @gladbach

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )