cho chất sau: oxi, khí cacbonnic a, viết chương trình hh của các chất trên b, tính phân tử khối của các chất trên c, tính tỉ khối của khí cacbonnic đ

Question

cho chất sau: oxi, khí cacbonnic
a, viết chương trình hh của các chất trên
b, tính phân tử khối của các chất trên
c, tính tỉ khối của khí cacbonnic đối vs khí clo và đối vs không khí

in progress 0
aikhanh 1 tháng 2021-08-13T14:06:28+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-13T14:07:38+00:00

  Em tham khảo nha:

  \(\begin{array}{l}
  a)\\
  Oxi:{O_2}\\
  Cacbonic:C{O_2}\\
  b)\\
  {M_{{O_2}}} = 16 \times 2 = 32dvC\\
  {M_{C{O_2}}} = 12 + 16 \times 2 = 44dvC\\
  c)\\
  {d_{{O_2}/C{l_2}}} = \dfrac{{32}}{{71}} \approx 0,45\\
  {d_{{O_2}/kk}} = \dfrac{{32}}{{29}} \approx 1,1\\
  {d_{C{O_2}/C{l_2}}} = \dfrac{{44}}{{71}} \approx 0,62\\
  {d_{C{O_2}/kk}} = \dfrac{{44}}{{29}} \approx 2,32
  \end{array}\)

  0
  2021-08-13T14:08:17+00:00

  a. Công thức hóa học:

  – Oxi: O2

  – Khí cacbonnic: CO2

  b. Phân tử khối:

  – O2=16×2=32 đvC

  – CO2=12+(16×2)=44 đvC

  c.

  dCO2/Cl2=MCO2/MCl2=44/71=0.619<1

  => Khí CO2 năng hơn khí Clo

  dCO2/kk=MCO2/Mkk=44/29=1.517>1

  => Khí CO2 năng hơn không khí

  dO2/Cl2=MO2/MCl2=32/71=0.45<1

  => Khí O2 nhẹ hơn khí Clo

  dO2/kk=MO2/Mkk=32/29=1.1>1

  => Khí O2 năng hơn không khí

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )