Cho chuỗi biến hóa sau X1 → Al(OH)3 → X1 Al(OH)3 → X2 → Al(OH)3 Al(OH)3 → X3 Al(OH)3 →X4 → Al(OH)3 hỏi X1,X2,X3,X4 lần lượt là chất gì? viết PTH

Question

Cho chuỗi biến hóa sau
X1 → Al(OH)3 → X1
Al(OH)3 → X2 → Al(OH)3
Al(OH)3 → X3
Al(OH)3 →X4 → Al(OH)3
hỏi X1,X2,X3,X4 lần lượt là chất gì? viết PTHH

in progress 0
Charlie 3 tháng 2021-09-08T15:15:39+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-08T15:16:59+00:00

  Đáp án:

  X1: \(A{l_2}{O_3}\)

  X2: \(AlC{l_3}\)

  X3: \(NaAl{O_2}\)

  X4: \(A{l_2}{(S{O_4})_3}\)

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l}
  A{l_2}{O_3} + 3{H_2}O \to 2Al{(OH)_3}\\
  2Al{(OH)_3} \to A{l_2}{O_3} + 3{H_2}O\\
  Al{(OH)_3} + 3HCl \to AlC{l_3} + 3{H_2}O\\
  AlC{l_3} + 3NaOH \to Al{(OH)_3} + 3NaCl\\
  Al{(OH)_3} + NaOH \to NaAl{O_2} + {H_2}O\\
  Al{(OH)_3} + {H_2}S{O_4} \to A{l_2}{(S{O_4})_3} + {H_2}O\\
  A{l_2}{(S{O_4})_3} + Ba{(OH)_2} \to Al{(OH)_3} + B{\rm{aS}}{O_4}
  \end{array}\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )