Cho chuột bố mẹ lông ngắn lai với lông ngắn, đời con F1 thu được tỉ lệ 3 lông ngắn : 1 lông dài. Cho đời con F1 lông dài lai với chuột dài. Đời con th

Question

Cho chuột bố mẹ lông ngắn lai với lông ngắn, đời con F1 thu được tỉ lệ 3 lông ngắn : 1 lông dài. Cho đời con F1 lông dài lai với chuột dài. Đời con thu được toàn chuột lông dài.

in progress 0
Jasmine 4 tuần 2021-09-12T22:32:15+00:00 2 Answers 16 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-12T22:33:16+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   lông dài a 

  lông ngắn A_ ( gồm AA; Aa)

  F1 Aa x Aa 

  => 2Aa: 1AA: 1aa 

  F1 lông dài x lông dài 

  => aa x  aa 

  => 100% lông dài

  0
  2021-09-12T22:34:13+00:00

  Bố mẹ lông ngắn lai với nhau sinh ra con lông dài

  → Lông ngắn > lông dài, Bố mẹ có kiểu gen dị hợp

  Quy ước: A – lông ngắn, a – lông dài

  Bố mẹ đều có kiểu gen là Aa.

  P: Aa x Aa 

  Gp: A, a

  F1: 1AA : 2Aa : 1aa

  Lông dài F1 aa lai với lông dài aa tạo ra đời con 100% aa (lông dài)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )