Cho chuột lông trắng giao phối với chuộtlông xám.F1 thu được tỷ lệ chuột lông trắng và chuột lông xám ngang nhau. Tiếp tục cho F1 tạp giao với nhau. a

Question

Cho chuột lông trắng giao phối với chuộtlông xám.F1 thu được tỷ lệ chuột lông trắng và chuột lông xám ngang nhau. Tiếp tục cho F1 tạp giao với nhau.
a. Lập sơ đồ lai từ P dến F1
b. Có bao nhiêu kiểu giao phối F1? Xác định tỷ lệ phần trăm của mỗi kiểu giao phối F1 trên tổng số các phép lai F1
c. Tính chung các tổ hợp lai F1 thì tỷ lệ phần trăm của từng kiểu gen xuất hiện ở F2 là bao nhiêu?
Cho biết cặp tính trạng do một cặp gen quy định và lông xám là trội so với lông trắng.

in progress 0
Bella 2 tháng 2021-08-11T18:52:45+00:00 1 Answers 11 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-11T18:54:10+00:00

  a, sơ đồ lai từ P đến F1

             P:chuột lông trắng(Aa) ×chuột lông xám(aa)

             GP     A,a                                a

              F1                 Aa,aa

   kiểu gen: 1Aa,1aa

   kiểu hình 50% lông trắng   50% lông xám

        

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )