Cho CO , Dây AB=32cm , kẻ OM vuông góc với dây AB , biết OM=12cm, tính bán kính của O

Question

Cho CO , Dây AB=32cm , kẻ OM vuông góc với dây AB , biết OM=12cm, tính bán kính của O

in progress 0
Liliana 3 tháng 2021-09-09T04:35:10+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-09T04:36:36+00:00

  ta có: OM⊥AB

  ⇒ M là trung điểm của AB

  AM=$\frac{AB}{2}$ =16 cm

   OM=12cm,  AM=16cm

  OA=R=$\sqrt[]{OM ²+AM ²}$ = $\sqrt[]{12 ²+16 ²}$ =20cm

   

  0
  2021-09-09T04:37:05+00:00

  Đáp án:

  R=20cm

  Giải thích các bước giải:

  Theo bài ra OM ⊥AB ⇒M là trung điểm của AB

  ⇔AM=AB/2=16cm

  Xét ΔOAM vuông tại M có: OM=12cm; AM=16cm

  OA=R= √(OM ²+AM ²= √(12 ²+16 ²=20cm

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )